BIOGRAFIJA

EMA KURENT, DFAstrolS, QHP, CMA, ISAR CAP

EMA1

Ema Kurent je vodilna slovenska astrologinja, ena izmed pionirjev te vede, ki se je začela na naših tleh razvijati sorazmerno pozno. Je ustanoviteljica Astrološke Akademije Stella in na njej tudi poučuje. Kot astrologinja opravlja tudi delo konzultantke / svetovalke (delo s strankami, analize, prognoze).

Rodila se je l. 1962 v Ljubljani. V času študija tujih jezikov na ljubljanski Filozofski fakulteti, kjer je l. 1989 diplomirala kot profesorica angleščine in nemščine, je že prebirala knjige s področja astrologije – večinoma avtorja Mileta Dupora, znanega astrologa s Korčule, ter tujih avtorjev, saj v našem jeziku takrat ni bilo nobenih astroloških knjig, niti tečajev. Že med študijem je za leto dni odpotovala v London, kjer je obiskovala angleško šolo Faculty of Astrological Studies. L. 1990 je prejela diplomo te šole in z njo strokovni naziv D.F.Astrol.S ter zlato medaljo za najboljše celovito diplomsko delo.

L. 1989 je začela predavati astrologijo na Delavski univerzi Cene Štupar v Ljubljani. Kasneje so njeni tečaji astrologije, ki so bili več let edini v Sloveniji, potekali v okviru organizacije Evropska kultura, od leta 1993 pa v okviru Astrološkega društva Merlin, ki ga je takrat ustanovila s svojimi študenti in kolegi astrologi. V okviru društva, ki je imelo tudi svoje glasilo, so potekala redna predavanja in sobotni seminarji. Društvo je delovalo do l. 1997.

Najpomembnejši vpliv v njenem astrološkem izobraževanju je imela njena mentorica s področja horarne astrologije Olivia Barclay (1919 – 2001), pionirka sodobne “astrološke renesanse”, od katere je l. 1995 prejela diplomo njene šole Qualifying Horary Diploma Course in strokovni naziv QHP (Qualified Horary Practitioner). Tradicionalne tehnike, ki jih je osvojila na tej šoli, kot tudi nekatere druge metode helenistične in srednjeveške astrologije, s katerimi se je seznanjala v naslednjih letih, so nanovo oblikovale njen pogled na astrologijo.

dilpomafas

L. 1998 je svojim dotedanjim tečajem dodala še nove ter izoblikovala 3-letni program astrološkega izobraževanja v obliki devetih samostojnih tečajev, ki je začel delovati leta 1999 kot Šola astrologije STELLA, kasneje pa se je preimenoval v Astrološko Akademijo Stella.

diplomaqhp

 

L. 1997 je izšla njena prva knjiga Sonce in Luna: 144 zodiakalnih kombinacij (ponatis l. 2004).

Objavila je več člankov v tujih strokovnih revijah The Horary Practitioner, Traditional Astrologer, AA Journal, The Mountain Astrologer, ISAR Journal in NCGR Memberletter. Med leti 1995 in 2014 je pisala tedensko rubriko v Astronovicah, tedenski prilogi Slovenskih novic.

Leta 2003 je pridobila certifikat izobraževalne ustanove Academy of Predictive Astrology in naziv CMA (Certificate Medieval Astrology).

Od leta 2004 dalje izhaja njena letna publikacija Lunin vodnik, ki se ji je leta 2005 z tri leta pridružil še Venerin vodnik oziroma Ljubezenski horoskop, kot se je knjiga preimenovala l. 2006. Je tudi avtorica devetih učbenikov, ki so spremljajoče gradivo za njene tečaje.

diplomamediaeval astrology

Leta 2010 je zaključila certifikacijo ameriške mednarodne ustanove ISAR (International Society for Astrological Research) in pridobila naziv ISAR CAP (Certified Astrological Professional).

Kot jezikoslovka je prevedla 11 knjig in dve knjižni zbirki, večinoma s področja astrologije, psihologije in sorodnih ved.

Kot gostujoča predavateljica je sodelovala na mednarodnih astroloških konferencah v Beogradu (2003), Ljubljani (2010, 2011), Veliki Britaniji (2011, letna konferenca Astrological Association of Great Britain), ZDA (2012 na UAC – United Astrology Congress – v New Orleansu; 2014 na konferenci ISAR – International Society of Astrological Research – v Phoenixu, Arizona); januarja 2014, februarja 2015 ter januarja 2016 na kongresih Krishnamurti Institute of Astrology (Kalkuta, Indija); maja 2015 na mednarodni konferenci v Varšavi; novembra 2015  na konferenci Astrology Restored v Južni Afriki (Cape Town), oktobra 2016 na simpoziju ISAR v Costa Mesi, Kalifornija ter v New Orleansu, Louisiana (celodnevni seminar), septembra 2017 na konferenci AA (Astrological Association of Great Britain). Napovednik njenih mednarodnih dogodkov je tukaj.

Je članica združenj ISAR (International Society of Astrological Research) ter NCGR (National Council of Geocosmic Research).

Novembra 2015 je izšla njena knjiga Horarna astrologija.